Sluit

Moedertaal versus voertaal

100% engagement en inzet t.o.v. de vreemde taal is een must en noodzaak bij deelname.  Uiteraard zijn onze taaldocenten steeds paraat om bij te springen waar nodig.  We vragen van de deelnemers een open houding ten opzichte van de taal van het taalkamp. Indien dit niet wordt toegepast, worden de ouders gecontacteerd en wordt er samen een gepaste oplossing gezocht.  

Wordt er dan geen Nederlands gesproken onder de deelnemers?  Wij stimuleren de deelnemers om zoveel als mogelijk de voertaal van het taalkamp te spreken.  We hechten veel belang aan het permanent gebruiken van de voertaal vanaf de middelbareschoolleeftijd, uit ervaring weten we echter dat het water te diep is voor veel jongeren wanneer de moedertaal op een abrupte manier volledig wegvalt en dit in het bijzonder voor de jongste en meest bedeesde deelnemers. Voor hen kan een te abrupte overgang negatieve gevolgen hebben voor hun leerproces en kan dit ook het socialisatieproces in de nieuwe kampomgeving bemoeilijken.  Bij 'Le Crayon' zetten we dan ook in op een zachte overgang van de moedertaal ten opzichte van de voertaal zodat zowel het welbevinden en het spreken van de voertaal in evenwicht gehouden wordt. 

De kern van ons motto om de deelnemers succes te laten boeken in de vreemde taal, is een manier vinden om elke deelnemer succesvol te maken.  Kampdag na kampdag bouwen we verder op de kleinste successen in het actief taalgebruik van de voertaal.  Dit elke kampdag opnieuw en dit indien nodig met ruimte voor ondersteuning in de moedertaal.

Taalstages <12-jarigen:
docent spreekt naast de taal van het taalkamp ook Nederlands
de deelnemers worden gestimuleerd zoveel mogelijk de vreemde taal te spreken door hun reeds opgedane kennis actief te gebruiken

Taalstages >12-jarigen:
docent spreekt de taal van het taalkamp
100% engagement en inzet t.o.v. de vreemde taal en de voertaal van het kamp is een must en noodzaak bij deelname

Ons aanbod in één handig overzicht?