Sluit

Betalings- & annulatievoorwaarden

Betalingsvoorwaarden:
Onmiddellijk na uw inschrijving kan u in uw persoonlijk profiel uw facturen (voorschot-, saldo- en supplementfacturen) terugvinden. U kan ervoor kiezen om de facturen onmiddellijk online te betalen of u kan de betaling via overschrijving uitvoeren.  U kan zelf bepalen of u ineens het volledige bedrag betaalt of enkel de voorschotfactuur.  De betalingsgegevens zijn allen terug te vinden op de factuur.  U kan er bovendien alle facturen downloaden.  Van zodra wij uw betaling hebben ontvangen, is uw boeking definitief. 

Annulatievoorwaarden:
Een annulering dient steeds schriftelijk (per post of e-mail) te gebeuren.  Hierbij is het onderstaande van belang.

  • U kan kosteloos annuleren binnen de 7 dagen na inschrijving.
  • Na 7 dagen hebt u de keuze uit twee opties:
    1) het deelnamebedrag wordt op uw rekening overgemaakt na aftrek van €50 administratie- en annulatiekosten*
    2) het deelnamebedrag wordt overgezet naar een ander taalkamp 
  • Vanaf 7 dagen voor aanvang van de activiteit wordt er niets meer terugbetaald.

De administratiekost is niet recupereerbaar, ook niet bij overmacht of ziekte.  Indien een annulatieverzekering wordt afgesloten via tussenkomst van onze verzekeringsmakelaar dan kan de deelnemer de reisovereenkomst annuleren.  De kosten die daarmee gepaard gaan, dienen door de reiziger betaald te worden en kunnen teruggevorderd worden via de annulatieverzekering die facultatief is.  

*Voor VCSM-vakantiekampen is dit €25.

De transactiekosten die gepaard gaan met het online betalingen van voorschotten of saldo's zijn voor rekening van de annuleerder.   'Le Crayon'  taalkampen komt hierin niet tussen.  Enkel voor betalingen via overschrijvingen zijn geen transactiekosten van toepassing.

Bij vroegtijdig vertrek of laattijdige aankomst op de taalstage, bieden wij in geval van ziekte of ongeval een gedeeltelijke tegemoetkoming aan op de deelnamekosten vanaf de tweede dag afwezigheid. Hiervoor is een medisch attest noodzakelijk. Indien het vroegtijdig vertrek of de laattijdige aankomst te wijten is aan het niet naleven van de afgesproken richtlijnen of omwille van persoonlijke redenen wordt er geen tegemoetkoming doorgevoerd.

Ons aanbod in één handig overzicht?