Sluit

Aanspreekpunt integriteit (API)

Het Aanspreekpunt Integriteit, kortweg API, is de persoon die je kan contacteren binnen Talencentrum 'Le Crayon' als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan de persoon in kwestie vindt dat het gedrag over zijn of haar persoonlijke grens gaat of over de grens van iemand anders.

Een taal aanleren, op taalkamp of taalvakantie gaan in een veilige en toffe omgeving waarin iedereen zich goed voelt, daar streven we naar!

Wie kan er terecht bij de API?

Leden, monitoren en animatoren, taaldocenten, deelnemers en/of hun ouders, vrijwilligers, medewerkers, ... met andere woorden iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij de werking van 'Le Crayon' kan de API contacteren. 

Heb je iets meegemaakt waarvan je niet goed weet hoe je ermee moet omgaan? Heb je het gevoel dat er bepaalde grenzen zijn overschreden? Heb je te maken gekregen met racisme, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, geweld, onderdrukking, pesterijen, … of heb je een vermoeden hiervan?  Contacteer dan ons Aanspreekpunt Integriteit die in alle discretie met de melding aan de slag gaat.

Om de API te contacteren, hoef je zelf geen slachtoffer of getuige van bepaald gedrag te zijn, ook bij een vermoeden of  indien je met iets zit kan je contact opnemen.

Wat doet de API?

Het Aanspreekpunt Integriteit (API) van 'Le Crayon' is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon binnen onze organisatie voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, probeert de situatie goed in te schatten, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.  Dit alles gebeurt steeds in overleg met de persoon die de melding doet. Ook wordt samen bekeken hoe de nazorg, preventieactiviteiten en ondersteuning het best aangepakt worden.

De API heeft vooral een adviserende rol, gaat altijd met grote zorg en discretie te werk, maar heeft geen beroepsgeheim. Als de API een melding krijgt die volgens hem of haar bedreigend is, zal die de politie of een andere instantie contacteren. Opnieuw gebeurt dit wel altijd in overleg met de melder.

De focus van de API ligt op het welbevinden van de betrokken partijen en op een goede werking van de groepen bij 'Le Crayon'.

Hoe de API te bereiken?

Je kan de API altijd bereiken via het nummer 0497/605832 (algemeen nummer Talencentrum 'Le Crayon') of via het contactformulier door  'Melding integriteitsschending' aan te klikken.

 

 

Ons aanbod in één handig overzicht?