Sluit

Algemene vragen

Vanaf welke leeftijd kunnen kids deelnemen aan de taalkampen & taalvakanties?

De instapleeftijd is 5 jaar.  Kids kunnen deelnemen vanaf het jaar waarin ze 5 worden en dus nog 4 jaar zijn.

Tot welke leeftijd kunnen tieners deelnemen aan de taalkampen & taalvakanties?

Onze taalpakketten zijn gemaakt op maat van tieners tot en met 16 jaar.  Speciaal voor deze jongeren maakte het ‘Le Crayon’-team een uitdagend, spectaculair, creatief, spannend programma op.

Kan mijn kind deelnemen aan de taalkampen als het medicatie dient te nemen?
  • Natuurlijk!  Gezondheid en veiligheid is bij "Le Crayon" prioritair. We willen langs deze weg informeren betreffende de wetgeving omtrent het toedienen van medicatie aan de deelnemers.
    In de wet staat het volgende: In België is iedereen verplicht hulp te verlenen aan een persoon in nood. Wanneer je zelf geen gevaar loopt, ben je verplicht de hulp te bieden die je kent en kunt geven. Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dat is voorbehouden aan artsen, apothekers en andere medische beroepen. Andere personen die medicijnen geven, zijn wettelijk strafbaar. Ook al gaat het om medicamenten die zonder voorschrift te verkrijgen zijn. Als een kind een allergische reactie of nevenwerking zou krijgen op het verkregen geneesmiddel, kan de leiding immers aansprakelijk gesteld worden.
  • Toepassingsgebied voor deze wet:
    Onze taaldocenten en begeleiders mogen geen medicatie toedienen aan de deelnemers. Hoe onschuldig het op het eerste zicht lijkt. In bepaalde gevallen is een behandeling echter noodzakelijk. In deze gevallen vragen wij een medisch attest waaruit blijkt dat de medicatie dient toegediend te worden. Dit medisch attest dient ondertekend te worden door de ouders. Bij andere medische problemen, zullen wij steeds te rade gaan bij een arts of apotheker. Het medisch attest kan je telefonisch of per mail aanvragen, en dien je mee te brengen bij aanvang van de taalkampen - taalstages - taalvakanties!
  • Opgelet! Toe te dienen medicatie dient altijd PERSOONLIJK afgegeven te worden aan de verantwoordelijke bij aanvang van het taalkamp samen met het medisch attest.
Welke leerinhouden komen aan bod?

Conversatie en mondelinge taalvaardigheden staan tijdens onze taalstages - taalkampen - taalvakanties centraal.  De grammaticale en schriftelijke vaardigheden komen door de nadruk op de communicatieve taalactiviteiten minder aan bod.  Uiteraard kunnen de deelnemers hierover wel steeds bijkomende uitleg vragen aan de taaldocent. Bij de taalstages 12+ wordt er van elke deelnemer verondersteld zich voor 100% in te zetten om tijdens de volledige taalstage de taal van het taalkamp te spreken. We werken hierbij volgens het principe inzet wordt beloond.  Als iemand de gekozen taal weigert te spreken, dan contacteren we de ouders en gaan we samen op zoek naar een gepaste oplossing. 

Is er voor- en naopvang voorzien tijdens de taalkampen zonder overnachten?

De taalkampen zonder overnachten lopen van maandag tot vrijdag en gaan van start om 9u en eindigen om 16u30 of 17u (afhankelijk van het gekozen taalkamp).  Er is gratis ochtendopvang van 7u30 en avondopvang tot 18u.

Ons aanbod in één handig overzicht?